นักเรียน ชั้น ป.4 – ม.1 เข้าชมนิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2561
17/08/2018
การทดลองเรื่อง “ค้นฟ้าคว้ารุ้ง”
05/09/2018
Show all

นักเรียน ชั้น ป.4 – ม.1 เข้าชมนิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นักเรียน ชั้น ป.4 – ม.1 เข้าชมนิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ณ อิมแพค เมืองทองธานี