นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook