นักเรียนป.5เรียนรู้ส่วนประกอบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย GIGO
21/08/2020
นักเรียนชั้นป.5/1เรียนเรื่องการซักและตากเสื้อผ้า
27/08/2020
Show all

นักเรียนชั้นป.6/2ทำอาหารในวิชาการงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ลงมือทำอาหารในวิชาการงานอาชีพ โดยมีหัวข้อในการทำอาหารคือ อาหารหลัก 1 อย่าง ของทอด 1 อย่าง และเครื่องดื่มอีก 1 อย่าง
นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถและช่วยกันอย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปได้
อาหารแต่ละอย่างน่าทานมากๆเลยค่ะ 😊👏😋🎉