นักเรียนชั้นป.5 เรียนรู้และปฏิบัติจริงเรื่องการรีดเสื้อผ้า
15/09/2020
วิชา STEAM Design Project ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
22/09/2020
Show all

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาธรรมชาติรอบตัว

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ การสำรวจธรรมชาติโดยใช้ทักษะการสังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
https://www.youtube.com/watch?v=GMc3YTghvVs