วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และปลูกต้นทองอุไร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทีนี่ >>คลิก<<