กิจกรรมสร้างโมเดลดาวเสาร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
21/02/2018
ตลาดนัดสาธิต ครั้งที่ 5
22/02/2018
Show all

ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียน อย่างเป็นทางการ

ดร.รสริน   เจิมไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผศ.ดร.ประนอม   พันธ์ไสว  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.ณัฏฐพงศ์   ชูทัย  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน