ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวรชนก ศูนย์กลาง
15/08/2022
เปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
15/08/2022
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ได้รับรางวัลเหรียญทองอุปกรณ์ห่วง และได้รับรางวัลเหรียญเงินอุปกรณ์คฑา
ในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2565
ณ สโมสรจินตนาและศูนย์เก็บตัวยิมนาสติกทีมชาติ