นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล (หมวดภาษาต่างประเทศ)