กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
14/06/2018
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดถ่ายภาพ
18/06/2018
Show all

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 15 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนได้ทำกิจกรรมลูกบอลดนตรี