กิจกรรมสร้างโมเดลดาวเสาร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากรายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
20/02/2018
ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่
21/02/2018
Show all

กิจกรรมสร้างโมเดลดาวเสาร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

กิจกรรมสร้างโมเดลดาวเสาร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

เด็กๆ ได้ประดิษฐ์ โมเดลดาวเสาร์ อย่่างสนุกสนาน