กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

>> รับชมภาพเพิ่มเติม <<