กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันภาษาไทยเเละวันสุนทรภู่
26/06/2018
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม งาน RT มหาวิทยาลัย
04/07/2018
Show all

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าวจาก “ถ้ำหลวง”

และขอบคุณคุณครูรับเชิญที่แต่งตัวเป็นแม่ไก่เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้คำศัพท์แก่เด็กๆ