ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เงื่อนไขพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567