ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คอร์สเรียนรายวิชาสาธิตนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1/2566
25/05/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
26/05/2023
Show all

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง