ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)
14/12/2022
ข้อปฏิบัติในการคัดเลือกนักเรียน (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4
15/12/2022
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)