ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) 3 อัตรา