ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69