ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
18/10/2019
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
18/10/2019
Show all

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69