ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69