ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน Robot for Smart Energy รายการ Thailand Green Mech 2019