ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019 ประเภท E-Girls และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในรายการ The 19th Zhang Lian Wei Cup International Junior Invitaitonal ประเทศจีน