ได้ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเข้าสู่รอบ 2 รายการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 7” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” โดยกลุ่ม ปตท. ร่วมกับรายการช่อง 9 การ์ตูน”