โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันการใช้ความรุนเเรงภายในโรงเรียน

นักเรียนชั้นป.2 เรียนรู้เรื่อง สนุกสนานน้ำนม ณ อพวช.
12/09/2018
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
19/09/2018
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันการใช้ความรุนเเรงภายในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันการใช้ความรุนเเรงภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561