นักเรียนชั้นม.1 เรียนรู้ตารางธรณีกาลอายุทางธรณีวิทยา
21/10/2020
มอบรางวัลและใบประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC
26/10/2020
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5