โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมไว้ครูนาฏศิลป์

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน
11/07/2018
นักเรียน ป.1 เรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
12/07/2018
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมไว้ครูนาฏศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์จักพิธีไหว้ครูประจำปี 2561

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ครูนาฏศิลป์

โดยครูธนิสรา (ครูบิวตี้) เเละนักศึกษาฝึกสอน วิชา นาฏศิลป์ นำนักเรียนเข้าร่วม