โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทาน

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลรังสิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
21/06/2018
ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมประกวดงานประดิษฐ์
22/06/2018
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทาน

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ โดยกรมประมง

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)