โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดถ่ายภาพ
18/06/2018
รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ “อ่านฟังเขียน” กับธนาคารธนชาติ
19/06/2018
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ

ภายใต้หัวข้อ “วิธีชุมชน วัดศาลเจ้า”   ในงาน “ตลาดชวนเดิน เพลิดเพลินริมน้ำ ณ วัดศาลเจ้า”

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด

1.ด.ญ.ขวัญชนก  เเก้วสว่าง

2.ด.ญ.ธัญชนก  นันโต

3.ด.ญ.วริศรา   จันทร์พลับ

4.ด.ญ.ร่มชนนี   มาตยคุณณ์