โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จัดกิจกรรมไหว้สิ่งศักดิ์ในมหาวิทยาลัย + ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่
19/10/2017
กิจกรรม Design Squad Global + อพวช.
01/11/2017
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จัดกิจกรรมไหว้สิ่งศักดิ์ในมหาวิทยาลัย + ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560