แจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา 2/2564
11/11/2021
ภาพบรรยากาศนักเรียนชั้นมัธยมรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
11/11/2021
Show all

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมวิชาการ สำหรับนักเรียน ป.6 และ ม.3

📢📢โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้จัดกิจกรรมเสริมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
🗓เริ่ม 16 พ.ย. 64 นี้ 🗓
เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ 📚📚