นักเรียน ป.2 ร่วมกันประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล ในวิชา เทคโนโลยีและพลังงาน
11/07/2018
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน
11/07/2018
Show all

โครงการ “เด็กช่างคิด”

 

โครงการเด็กช่างคิดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยนักเรียนได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ลองทำพัดลมจากพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย