โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม นานาชาติ

คุณครูพรศักดิ์  นำนักเรียนไปชมงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม นานาชาติ ที่มีศิลปินต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ฝรั่งเศษ  เกาหลี  จีน เป็นต้น