โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยตอนเปิดตัวนิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์ จัดโดย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC online 2020
01/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOP TEST และ TEDET
11/09/2020
Show all

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยตอนเปิดตัวนิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์ จัดโดย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยตอนเปิดตัวนิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์ จัดโดย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย