โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยตอนเปิดตัวนิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์ จัดโดย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย