เมื่อวันที่ 17-21 กันยายน 2563 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา เข้าแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา/แอโรบิค กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพละศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รุ่นอายุ 10-11 ปี
จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล อุปกรณ์ฟรีแฮนด์
เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล อุปกรณ์เชือก
เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล อุปกรณ์บอล
เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล อุปกรณ์คฑา
อันดับที่ 4 ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ จากผู้เข้าแข่งขัน 43 คน