แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการทดสอบแข่งขันวัดระดับควาสามารถทางวิชาการ (TOP TEST)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบเหรียญรางวัล เช็คของขวัญ และประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ทั้งของระดับภาคกลาง และ ระดับจังหวัด ในการสอบวัดระดับความรู้ ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ (Top Test)