แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการทดสอบแข่งขันวัดระดับควาสามารถทางวิชาการ (TOP TEST)