แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจากปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป)
05/01/2021
ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายวงศพัทธ์ วรวุฒิในการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
06/01/2021
Show all

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลเนื่องจากปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล เนื่องจากปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

>> ระดับประถมศึกษา <<

>> ระดับมัธยมศึกษา <<