รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ…เพื่อนเอ๋ย จัดโดย ราชวิทยาลัยกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย