รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ…เพื่อนเอ๋ย จัดโดย ราชวิทยาลัยกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
30/06/2020
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเเละจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
13/07/2020
Show all

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ…เพื่อนเอ๋ย จัดโดย ราชวิทยาลัยกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ…เพื่อนเอ๋ย จัดโดย ราชวิทยาลัยกุมาร แพทย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย