รร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมตรุษจีนหน้าเสาธง