โรงเรียนสาธิตนวัตกรรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
22/10/2020
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)
26/10/2020
Show all

มอบรางวัลและใบประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 คุณฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการแผนก STEM. EDUCATION บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC ONLINE 2020 เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ที่ผ่านมา