มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามวิทยาศาสตร์

🥳 มอบรางวัลแบบจุกๆ!
กับกิจกรรมตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับกล่องสุ่ม ในกิจกรรมตอบปัญหาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
และมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565