ผลงานการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “พลังครอบครัว”

ภาพผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประกวดวาดภาพเพื่อรับรางวัลชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ “พลังครอบครัว”