ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ กอบกุล ปราบประชา ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มาพบนักเรียน
07/12/2017
ประมวลภาพกิจกรรมงาน Joyful Day & Happy Christmas
26/12/2017
Show all

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560