ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความ อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี (ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความ
อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
(ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding)

 

เอกสารประกาศ   คลิก!!!!!