นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปเรียนรู้เรื่อง อวัยวะภายนอก
20/09/2018
นักเรียนชั้น ป.2 เรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่าทดลอง ณ อพวช.
26/09/2018
Show all

ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เรื่อง การพ่นยาฆ่ายุง

 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เรื่อง การพ่นยาฆ่ายุงลาย    ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตั้งเเต่เวลา 16.30 น.

โรงเรียนจึงขอให้ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับก่อน เวลา 16.00 น. เพื่อที่โรงเรียนจะเตรียมพื้นที่ในการพ่นยา