ตารางเรียนปรับพื้นฐานและตารางภาคฤดูร้อน 2561
19/04/2018
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าบำรุงการศึกษา
18/05/2018
Show all

ประกาศเลื่อนการรับหนังสือเรียน

ทางโรงเรียนขอแจ้งเลื่อนวันรับหนังสือเรียนจากที่กำหนดไว้ในปฏิทินวันที่ 23 เมษายน 61 – 4 พฤษาคม 61 เป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 (วันประชุมผู้ปกครอง)เนื่องจากทางสำนักพิมพ์ยังส่งหนังสือบางรายการไม่ครบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก