ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
22/12/2016
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
21/01/2017
Show all

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)  ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สอบผ่นให้มารายงานตัวภายในวันที่  14 – 17  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 8.30-16.30 น.

ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

รายชื่อผู้สอบผ่าน คลิก