นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมวันเเรก

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมวันเเรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562