นักเรียน ม.5 เรียนวิชาฟิสิกส์และเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

นักเรียน ม.4 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
08/06/2022
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรพัฒน์ มหาเทียน
08/06/2022
Show all

นักเรียน ม.5 เรียนวิชาฟิสิกส์และเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

🎬⭐🎬 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่องสมดุลกล และ รายวิชาเคมี 2 เรื่องมวลอะตอมและสูตรเคมี ขอขอบพระคุณ ดร.เดี่ยวอภัยราช และ ดร.นรพร กลั่นประชา ที่ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน