นักเรียน ป.2 ร่วมกันประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล ในวิชา เทคโนโลยีและพลังงาน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชมการเเสดงทางวิทยาศาสตร์
11/07/2018
โครงการ “เด็กช่างคิด”
11/07/2018
Show all

นักเรียน ป.2 ร่วมกันประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล ในวิชา เทคโนโลยีและพลังงาน

กิจกรรม “ชุดรีไซเคิล”
นักเรียน ป.2 ร่วมกันประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล ในวิชา เทคโนโลยีและพลังงาน

– เพื่อตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงควรช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อ มของโลกเราด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล
– เพื่อลดขยะ และช่วยลดภาวะโลกร้อน
– เพื่อประยุกต์ดัดแปลงของใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

โดยนักเรียนได้นำกระบวนการทางวิศวกรรม มาช่วยในการวางแผนการทำงาน การเลือกใช้วัสดุ ออกแบบ ลงมือทำ ทดลองใช้ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข สิ่งประดิษฐ์ ของตนเอง

ซึ่งผลงานที่ได้จะนำมาประกวดในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
รอชมผลงานของเด็กๆ กันนะคะ

ผู้สอน ครูธัญญารัตน์ สายใหม่