นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”  การประกวดละครวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศ ปี 2561

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/63
20/05/2018
แจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2561
23/05/2018
Show all

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”  การประกวดละครวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศ ปี 2561

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี
ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”

การประกวดละครวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศ ปี 2561

(Thailand Science Drama Competition 2018)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ