นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”  การประกวดละครวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศ ปี 2561