แสดงความยินดีกับเด็กชายปฐวี ศิริเมือง
28/09/2020
นักเรียนชั้นป.1 ทำกิจกรรม “เครื่องบินโฟม”
29/09/2020
Show all

นักเรียนป.6เรียนเรื่องการจัดตู้ปลา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้เรื่องการจัดตู้ปลาสวยงาม ในรายวิชาการงานอาชีพ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตู้ปลาที่ถูกวิธีและเรียนรู้คุณค่าของการจัดตู้ปลา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจิตนาการและทักษะการจัดตู้ปลาของนักเรียนอีกด้วย